Dexcom G5 / Dexcom G6

Från NightScout Sweden
Hoppa till: navigering, sök

Information Dexcom

I Dexcom G5 och G6 finns redan en funktion för att följa inbyggd, den funktionen kan Nightscout använda för att hämta data som laddas upp från Dexcom appen på din telefon. Som Dexcomanvändare kan du alltså fortsätta använda Dexcoms app, eller använda xDrip+ (Android)/Spike app (iOS).

Det finns fördelar och nackdelar med båda valen. Med Dexcoms app kommer dina värden laddas upp till Diasend, vilket inte xDrip+ eller Spike-app kan göra. Spike-app och xDrip+ kan enklare starta om en sensor och du kan även använda sändaren efter att Dexcoms app tycker den är förbrukad, ibland rätt lång tid. En annan fördel med Spike-app och xDrip+ är att man har tillgång till rå-data under uppvärming, eller när Dexcom-appen visar ett "?".

Om det är så att du inte har tillgång till Dexcoms app på din androidtelefon, så finns det en version som man kan ladda hem som tagit bort kontrollen av vilken modell du har. Om du är intresserad av den, fråga i gruppen.

Dexcom app till Nightscout

Om du redan har Nightscout så behöver du logga in på Heroku och ändra på dina variabler. Aktivera minst en följare på Dexcom. Skriv in användarnamn och lösenord för Dexcom kontot: BRIDGE_USER_NAME BRIDGE_PASSWORD Skapa variabeln BRIDGE_SERVER. Lägg in EU i den variabeln. I ENABLE, lägg till bridge.

Se instruktioner i grönt här:Nightscout with Heroku

När detta är gjort kommer Nightscout hämta värden från ditt Dexcomkonto och du kan använda din Nightscout som följare till enheter så som datorer, mobiltelefoner eller smartwatches.

xDrip+ eller Spike-app

Starta upp xDrip+ eller Spike-app och Välj Dexcom G5/G6 som CGM. Rekommenderar att du använder Nightscout för att ladda upp all data och för följare. Se instruktion Nightscout with Heroku

App för iPhone

Spike App

Spike apple.jpg

Apple Watch visar blodsocker från Spike App.

App för Android

xDrip+

Se även Heroku